PREFECTURES

Aichi Akita Aomori Chiba Ehime Fukui
Fukuoka Fukushima Gifu Gunma Hiroshima Hokkaido
Hyogo Ibaraki Ishikawa Iwate Kagawa Kagoshima
Kanagawa Kochi Kumamoto Kyoto Mie Miyagi
Miyazaki Nagano Nagasaki Nara Niigata Oita
Okayama Okinawa Osaka Saga Saitama Shiga
Shimane Shizuoka Tochigi Tokushima Tokyo Tottori
Toyama Wakayama Yamagata Yamaguchi Yamanashi  
Sponsored Links
Number of foreign residents in Japan from the Ministry of Justice's statistics on foreign residents in Japan. According to the Ministry of Justice's statistics, there are 2,217,000 foreign residents living in Japan as of 2008.

SPONSORED LINKS